‹ go back

28 Febuary 2019 – SENSIUM selected for research collaboration with the Academic Medical Centre, Amsterdam

Amsterdam, the Netherlands and Abingdon, UK – SENSIUM, a leading global brand in early detection of patient deterioration, has been selected by the Academic Medical Center (AMC), affiliated with the University of Amsterdam, for a research collaboration on the benefits of remote patient monitoring on the surgical ward.

In a multi-center study together with the University Medical Center Utrecht (UMC), AMC will investigate the benefits of detecting ward patient deterioration early using the Sensium® remote monitoring system.

Sensium® is a discreet, wearable, wireless system to support staff to monitor patient vital signs outside of high acuity areas. The disposable Sensium® patch monitors and reports heart rate, respiration rate and axillary temperature, leading vital indicators of deterioration, providing data every two minutes.

The randomized controlled trial will focus on abdominal and trauma surgery patients across four wards over the two hospitals.  The research will compare a control group receiving regular nurse monitoring with a group of patients wearing the Sensium® patch in addition to regular nurse monitoring. It is expected that 1900 patients will take part in the study over the next two years.

The primary outcome measure will be the degree of patient recovery following surgery, assessed using a World Health Organisation (WHO) standard questionnaire, three months after the operation. Secondary outcome measures will include morbidity and mortality one and three months after surgery.

Prof. Benedikt Preckel, Professor of Anesthesiology at AMC stated about the research ‘‘The aim of this study is to test the hypothesis that continuous wireless monitoring on the postsurgical ward will improve patient outcome, measured as new disability-free survival at three months after surgery.’’

Dr. Alison Burdett, Chief Scientific Officer at SENSIUM stated ''We are delighted to have been selected by the Academic Medical Centre, Amsterdam as the remote monitoring solution for their SHEPHERD study.  We are excited about the possible benefits to patients that will result from our on-going research and collaboration.’’

 

SENSIUM is geselecteerd voor een onderzoekssamenwerking met het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC)

Amsterdam, Nederland en Abingdon, VK - SENSIUM, een toonaangevende internationale speler in de vroegtijdige detectie van de verslechtering van een patiënt, is door het Amsterdam Universitair Medisch Centrum Amsterdam (AMC) geselecteerd voor een onderzoekssamenwerking over de voordelen van patiëntenbewaking op afstand.

Het AMC zal samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) onderzoeken wat de voordelen zijn van de vroegtijdige opsporing van de verslechtering van de patiënt. Voor de studie is gekozen om gebruikt te maken van de Sensium Biosensor.

Sensium® is een onopvallend, draagbaar, draadloos systeem dat het verplegend personeel ondersteunt bij het controleren van vitale functies van patiënten buiten de bewakingsafdeling. De Sensium®-biosensor voor eenmalig gebruik controleert en registreert iedere twee minuten nauwkeurig en betrouwbaar belangrijke indicatoren van verslechtering, met name de hartslag, de ademhalingsfrequentie en de okseltemperatuur.

De gerandomiseerde studie is gericht op patiënten die een operatie hebben ondergaan, op vier afdelingen, verspreid over de twee ziekenhuizen. Het onderzoek vergelijkt een controlegroep die regelmatig door verpleegkundigen wordt gecontroleerd met een groep patiënten die de Sensium®-biosensor zal dragen, naast de reguliere monitoring door verpleegkundigen. Naar verwachting zullen de komende twee jaar 1900 patiënten deelnemen aan het onderzoek.

Het primaire meetresultaat is de mate waarin de patiënt herstelt na een operatie, wat 3 maanden na de operatie beoordeeld wordt aan de hand van een standaardvragenlijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).  De secundaire meetresultaten zijn onder meer de opname van patiënten op de ic's, de complicaties, de duur van het ziekenhuisverblijf, de heropname in het ziekenhuis en de mortaliteit.

Prof. Benedikt Preckel, hoogleraar anesthesiologie aan het AMC, verklaarde het volgende over het onderzoek ''Het doel van deze studie is om de hypothese te testen dat continue draadloze monitoring op de postoperatieve afdeling de patiëntuitkomst zal verbeteren, gemeten als nieuwe invaliditeitsvrije overleving drie maanden na chirurgie.''

Dr. Alison Burdett, Chief Scientific Officer van SENSIUM: "Wij zijn verheugd dat het Academisch Medisch Centrum Amsterdam de Sensium Biosensor heeft geselecteerd voor hun SHEPHERD-onderzoek. We zijn enthousiast over de voordelen voor patiënten die zullen voortvloeien uit het onderzoek en onze samenwerking.”

 

About SENSIUM

Sensium® is the only end-to-end system designed and optimised exclusively for ambulatory patients, enabling early detection of deterioration of mobile patients in general medical and surgical wards. Sensium® is a discreet, wearable, wireless system for monitoring vital signs of patients outside of high acuity areas. By notifying clinicians of changes in patients’ vital signs, Sensium® brings the nurse to the deteriorating patient.

Currently 75% of all adverse events and preventable deaths occur outside the ICU in unmonitored beds. Sensium® allows unmonitored beds to be easily and affordably converted to monitored beds to ensure that these adverse events and preventable patients deaths are minimised.

The system received FDA 510(k) clearance in 2011 and the CE Mark in 2013.

The key benefit of Sensium® is that it provides vital signs data between routine observation rounds which are typically conducted every four to eight hours.  The system enables earlier detection of patient deterioration and allows nursing staff to intervene much more quickly - thereby improving patient care, shortening hospital stays and reducing healthcare costs.

The system is based on SENSIUM's proprietary ultra-low power technologies.  As a result, the Sensium® System is the only lightweight wearable system which has a five-day battery life and is capable of monitoring freely ambulatory patients.

Sensium® was developed over several years by world-renowned digital healthcare experts, including Professor Toumazou, Regius Professor of Engineering and founding director of the Institute of Biomedical Engineering at Imperial College. Sensium® is a registered trade mark of Sensium Healthcare Ltd.

For further information, please contact:

Tel: +44 1235 438 950 Email: info@sensium.co.uk

115 Olympic Avenue,

Building 3,

Milton Park,

Abingdon,

Oxford,

OX14 4SA, UK

 

Over SENSIUM

Sensium® is het enige complete systeem voor vroege detectie van verslechtering van ambulante patiënten op algemene en chirurgische afdelingen. Sensium biedt een onopvallend, draagbaar, draadloos systeem voor de bewaking van vitale functies van patiënten buiten de intensive care. Sensium® informeert de clinici over de veranderingen in de vitale functies van patiënten en leidt de verpleegkundige naar de verslechterende patiënt.

Momenteel vindt 75 % van alle ongewenste voorvallen en vermijdbare sterfgevallen buiten de ic plaats in onbewaakte bedden. Met Sensium worden onbewaakte bedden op een simpele en betaalbaar manier bewaakt. Dit zorgt ervoor dat deze ongewenste voorvallen en sterfgevallen tot een minimum worden beperkt.

Het systeem kreeg in 2011 een FDA 510(k)-goedkeuring en in 2013 de CE-markering toegekend.

Sensium® heeft als belangrijkste voordeel dat het vitale data opneemt tussen de geplande observatierondes, die meestal om de vier tot acht uur worden uitgevoerd. Met dit systeem is het mogelijk om de verslechtering van de patiënt vroeger op te sporen, waardoor het verplegend personeel veel sneller kan ingrijpen. Dit leidt tot een betere patiëntenzorg, een korter verblijf in het ziekenhuis en lagere kosten van de gezondheidszorg.

Het systeem is gebaseerd op de eigen ultralaag vermogen technologieën van SENSIUM. Hierdoor is het Sensium®-systeem het enige lichtgewicht en draagbar systeem met een batterijduur van vijf dagen dat in staat is om ambulante patiënten zonder hinder te bewaken.

Sensium® werd in de loop der jaren ontwikkeld door internationaal erkende experts op het gebied van digitale gezondheidszorg, waaronder professor Toumazou, de door de Britse Kroon aangestelde hoogleraar in de ingenieurswetenschappen en oprichter van het Institute of Biomedical Engineering aan het Imperial College. Sensium® is een geregistreerd handelsmerk van Sensium Healthcare Ltd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

Tel: +44 1235 438 950 Email: info@sensium.co.uk

115 Olympic Avenue,

Building 3,

Milton Park,

Abingdon,

Oxford,

OX14 4SA, UK

 

‹ go back