Verslechtering Van de  PatiËnt

Alle gehospitaliseerde patiënten lopen het risico van verslechtering, maar de meeste catastrofale incidenten worden voorafgegaan door perioden van verandering en abnormaliteit in de vitale functies van de patiënt. Als deze veranderingen in vitale functies worden gedetecteerd en tijdig op wordt gereageerd, kan een aanzienlijk deel van de kostbare verslechtering van de patiënt worden voorkomen.

Momenteel verslechteren ca. 10% van de patiënten  tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Dit vertegenwoordigt een kostenpost voor de NHS van meer dan £ 2,5 miljard, alleen om de extra verblijfsduur voor deze patiënten te dekken.

Verbeterde monitorprotocollen en vroegtijdige detectie van verslechtering zijn de sleutel tot het verminderen van deze aanzienlijke belasting voor

10% van de patiënten verslechteren in de Britse ziekenhuizen5

De kosten voor de NHS voor de verlengde ligduur van verslechterde NHS patiënten.6

icons

Tachycardie (>100bpm)

icons

Bradycardie (onder 60 slagen per minuut)

icons
Tachypnoea (>20 Br/m)

icons
Pyrexia (>37.5 °c)

EHBO & Acute opname

Patiënten in afwachting van formele medische beoordeling.
Wachten op resultaten of verdere behandeling.
Wachten op een ziekenhuisbed.
Patiënt verslechtert tijdens het wachten

Algemeen Medisch

Noodopnames - vooral met potentiële instabiliteit.
Ontslag vanuit ICU / High Care naar algemene afdelingen
Potentiele heropname van patiënten in ICU
Werk nauw samen met klinische outreach-teams

Postoperatief

Interne chirurgie - electief of spoed.
Complicaties na de operatie:
- Bloeding
- Cardiovasculair - infectie / sepsis
- Ademhalingsdepressie

 Ouderenzorg

Verhoogde comorbiditeiten.
Patiëntengroep die snel kan verslechteren.
Atypische presentatie waarschijnlijker.
Minder bewust dat zij zich niet goed voelen.

Neutropenische patiënten

Kanker / Chemotherapie.
Auto-immuunziekten.
Drugsregimes.
Patiëntengroep die gevoeliger is voor infectie.
Meer ernstige resultaten
Belangrijk om zo snel mogelijk antibiotica toe te dienen

NIET-GEMONITORDE PATIËNTEN

De 3 meest ernstige, kostbare en vermijdbare zorgincidenten in deze gebieden zijn: Sepsis, Hartstilstand, Ademhalingsdepressie  

Sepsis is een levensbedreigende ziekte die wordt veroorzaakt door de reactie van het lichaam op een infectie. Je immuunsysteem beschermt je tegen veel ziektes en infecties, maar het is ook mogelijk om een overmatig respons te tonen in reactie op een infectie.

1 in 100 patients being treated with opioids for moderate to severe post operative pain will experience events related to respiratory depression     1 in 100 patients being treated with opioids for moderate to severe post operative pain will experience events related to respiratory depression

     1 in 100 patients being treated with opioids for moderate to severe post operative pain will experience events related to respiratory depression

Sepsis ontwikkelt zich wanneer de chemicaliën die het immuunsysteem in de bloedbaan vrijgeeft om een infectie te bestrijden, ontsteking door het hele lichaam veroorzaken. Ernstige gevallen van sepsis kunnen leiden tot septische shock, wat een medisch noodgeval is.

 

Vermijdare Vermijdbare in ziekenhuis verkregen sepsis

Sepsis kan zich ontwikkelen als u zich al in het ziekenhuis bevindt.
U hebt bijvoorbeeld meer kans op sepsis als:

In het Verenigd Koninkrijk telt het aantal gevallen van ernstige ziekenhuis verkregen sepsis ongeveer 11% van alle gevallen van sepsis - deze gevallen zijn 100% te voorkomen. In ziekenhuis verkregen sepsis heeft een verdubbeling van het sterftecijfer in relatie tot gemeenschapsgerelateerde sepsis en kost twee keer zoveel om te behandelen11

Van de 46.000 patiënten die elk jaar in het VK aan sepsis overlijden, zijn meer dan 9.200 van hen gestorven aan vermijdbare, in het ziekenhuis verkregen sepsis. Dit komt neer op 60 vermijdbare ziekenhuissterfgevallen per jaar voor elk NHS-trust in het VK.12

 

Sensium® kan de eerste verschijnselen detecteren

Sepsis begint met het Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) en wordt gedefinieerd als er een bekende of vermoedelijke infectie is plus twee of meer van:

Sensium® kan worden geconfigureerd voor het verzenden van meldingen op deze fysiologische limieten om te waarschuwen voor mogelijke potentie van sepsis. Indien geïdentificeerd, kan een vroege behandeling worden gestart om de ontwikkeling van SIRS tot ernstige sepsis te stoppen.

Sepsis detection case study

Een hartstilstand treedt op wanneer uw hart stopt met het rond pompen van bloed in uw lichaam. De meeste hartstilstanden in het ziekenhuis leiden binnen enkele minuten tot de dood - het is echter mogelijk om te herstellen van een hartstilstand, mits de juiste behandeling snel wordt uitgevoerd.

1 in 100 patients being treated with opioids for moderate to severe post operative pain will experience events related to respiratory depression    1 in 100 patients being treated with opioids for moderate to severe post operative pain will experience events related to respiratory depression

1 in 100 patients being treated with opioids for moderate to severe post operative pain will experience events related to respiratory depression    1 in 100 patients being treated with opioids for moderate to severe post operative pain will experience events related to respiratory depression

Hartstilstanden worden meestal voorafgegaan door meetbare veranderingen in de vitale functies van een patiënt. Door deze veranderingen in vitale verschijnselen te monitoren en erop te reageren, kan een aanzienlijk deel van de sterfgevallen van ziekenhuispatiënten worden voorspeld en uiteindelijk worden voorkomen.

 

Voorko
mbaar Hartstilstand in het ziekenhuis

Een hartstilstand in het ziekenhuis komt voor in 1,6 gevallen per 1000 ziekenhuisopnames in het VK. Momenteel zijn er ongeveer 15,8 miljoen ziekenhuisopnames per jaar16  Dit brengt het totale aantal hartstilstanden in het ziekenhuis op meer dan 25.000. Van deze 25.000 patiënten zal meer dan 80% niet herstellen. Dit resulteert in meer dan 20.000 hartstilstanden in het ziekenhuis per jaar.

Studies hebben aangetoond dat van deze 20.000 sterfgevallen meer dan 38% te voorkomen is en dit cijfer vertegenwoordigt 7700 vermijdbare sterfgevallen. Dit komt neer op meer dan 50 vermijdbare sterfgevallen per jaar voor elk NHS-trust in het VK.

Sensium® kan de eerste verschijnselen detecteren


Door de vitale functies van patiënten continu te bewaken, kunnen deze veranderingen in HR, RR en temp vroegtijdig worden gedetecteerd. Meldingen van de subtiele veranderingen zijn mogelijk  voorlopers van een hartstilstand en kunnen rechtstreeks naar de relevante clinici worden gestuurd, zodat vroegtijdige klinische interventie kan plaatsvinden. 

 

 
Possible precursors to cardiac arrest case studies

Opioïde analgetica (zoals morfine, methadon en fentanyl) worden al decennia lang gebruikt voor de behandeling en beheer van matige tot ernstige postoperatieve pijn. Van de meest voorkomende algemene bijwerkingen is ademhalingsdepressie (verminderde ademhalingsfrequentie)het meest ernstigste. Het kan leiden tot een reële risico voor overlijden en diepgaand hersenletsel.

1 in 100 patients being treated with opioids for moderate to severe post operative pain will experience events related to respiratory depression Intermittent spot checks” (nursing assessment) are not adequate for recognizing drug-induced respiratory depression
Untreated post operative respiratory depression can lead to death and profound brain injury Focus should be high risk postoperative time period (24-48 hours) for all patients rarther than high risk patient profile

Opiaten en opioïden zijn onderdrukkers van het centrale zenuwstelsel (CZS). Het CZS controleert uw vermogen om te ademen en houdt het hart kloppend houd de hartslag in stand. Wanneer de CZS  te veel onderdrukt worden door CZS-depressiva, kunnen deze functies vertraagd worden, of uiteindelijk stoppen met gevolg tot ernstig letsel of dood.

 

Voorkombare opioïde geïnduceerde respiratoire complicaties
Ongeveer 1% van de patiënten die worden behandeld met opioïden voor postoperatief pijnbeheer, zal last hebben van ademhalingsdepressie. Momenteel worden er in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 7Miljoen operaties  uitgevoerd20  Dit resulteerde in potentieel 70.000 gevallen van ademhalingsdepressie per jaar.

Onderzoeken hebben aangetoond dat meer dan 97% van de sterfgevallen of ernstige hersenschade gerelateerd aan opioïde geïnduceerde ademhalingsdepressie kan worden vermeden21 met robuustere bewakingsregimes voor patiënten, en dat het standaardniveau van periodieke "observatieronden" mogelijk onvoldoende is om de aandoening betrouwbaar te detecteren.

Sensium® kan de eerste verschijnselen detecteren
Sensium bewaakt continu de ademhalingsfrequentie en kan artsen op de hoogte stellen van een verminderde ademhalingsfrequentie die wijst op door opioïde geïnduceerde ademhalingsdepressie. Studies suggereren dat de focus om postoperatieve gevallen van ademhalingsdepressie te voorkomen, men zich zou moeten richten op de "verhoogde risico periode postoperatief" in plaats van zich te concentreren op "patiëntengroepen met een hoog risico".

97% van de sterfgevallen of ernstige hersenschade gerelateerd aan opioïde geïnduceerde ademhalingsdepressie kan worden vermeden21

Opioid induced respiratory complication Case studies